DEĞERLERİMİZ

Sürekli gelişmenin bizi farklı kılacağını ve sürekli gelişimin değişime açık olmakla gerçekleşeceğini biliriz. Mükemmele ulaşma yolunda..

Sürekli Gelişim
Sürekli gelişmenin bizi farklı kılacağını ve sürekli gelişimin değişime açık olmakla gerçekleşeceğini biliriz. Mükemmele ulaşma yolunda işlerimizi sürekli iyileştirmemiz ve geliştirmemiz gerektiğine inanır ve bu doğrultuda çalışırız.

İnsana Saygı
Yaşamın temel unsuru olan insan bizim için değerlidir. İnsana saygımız kendimize olan saygımızla başlar. İnsanı insan olduğu için sever, sayarız. Herkesin bir fikri, düşüncesi ve yaşam tarzı olduğunu bilir ve saygı duyarız. Çeşitlilik bizim zenginliğimizdir.

Ahlaki Değerlere Bağlılık
Vicdanımızın sesi bizim için önemlidir. Çalışma yaşamımızda ve paydaşlarla olan ilişkilerimizde adalet, hakkaniyet, hesap verebilirlik ve şeffaflık kaçınılmaz ölçütlerimizdendir. Etik kuralları gözeterek karar vermek iş yapma biçimimizin temelini oluşturur. Ulusal ve Global yasalara ve kurallara uymayı benimseriz.

Biz Bilinci
SHC grup çalışanları olarak büyük bir ekip olduğumuzu biliriz. Kimseye ayrımcılık yapılmayacağına ve fırsat eşitliğine inanırız. Tüm paydaşlarımızla değer oluşturabileceğimizin farkında olarak çalışırız. İyi günde de kötü günde de birbirimize destek oluruz.

İnsana Saygı
Yaşamın temel unsuru olan insan bizim için değerlidir. İnsana saygımız kendimize olan saygımızla başlar. İnsanı insan olduğu için sever, sayarız. Herkesin bir fikri, düşüncesi ve yaşam tarzı olduğunu bilir ve saygı duyarız. Çeşitlilik bizim zenginliğimizdir.

Kalite ve çevre
Rekabet ortamında, müşteri isteklerinin yerine getirilmesi , aynı zamanda kaliteli, güvenilir olması ve servis hizmetlerinin karşılanması da “SHC grup” olarak önem verilen bir standarttır. Yaygın servis ağı ile müşteri memnuniyetini en üst düzeyde sağlamak temel amaçlarımızdan biridir.

Çevreye uyumlu malzeme ve teknoloji kullanarak kirlenmenin önüne geçilmesi ve gelecek nesillere temiz ve yaşanır bir çevre bırakılması temel amaçlarımızdandır. Çalışanlarımızın sağlığı ve iş güvenliği ile riskleri ve iş kazalarını azaltmak, tüm çalışanlarımızın tüm kalite yönetim sistemlerine katılımını sağlamak ve verilecek eğitimlerle bilinçlendirmek firma politikamızdır.